ახალი ამბები

ბათუმის მერია ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიატთა შესარჩევად კონკურსს აცხადებს

29 სექტემბერი 2016 წელი

ამ ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით, ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 50 სტუდენტი, რომელთა საშუალო შეწონილი ქულა არის 91 და მეტი, მიიღებს ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით.
სრულად

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

28 სექტემბერი 2016 წელი

კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის საზაფხულო სკოლაში მსურველთა რეგისტრაცია იწყება. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://adjara.gov.ge/
სრულად