ახალი ამბები

მილოცვა

30 ივნისი 2020 წელი

ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი ულოცავს უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს, პროფესორს, ქეთევან ვაჩეიშვილს საიუბილეო
თარიღს
სრულად

სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების სამოქმედო გეგმა

25 ივნისი 2020 წელი

სრულად