ახალი ამბები

გამოიცა ბხსუ-ს სამეცნიერო კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“

24 ნოემბერი 2020 წელი

გამოიცა ბხსუ-ს სამეცნიერო კრებულის - „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ VIII ტომი
სრულად

ჩატარდა ბხსუ-ს სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია

20 ნოემბერი 2020 წელი

2020 წლის 20 ნოემბერს დისტანციური ფორმით, პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით ჩატარდა ბხსუ-ს სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია
სრულად