გამოცხადდა კონკურსი 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის/გაზაფხულის სემესტრისთვის საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობისათვის ბხსუ-ს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა შერჩევის მიზნით

 

სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის/გაზაფხულის სემესტრისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ბხსუ-ს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, ევროპის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობისათვის ბხსუ-ს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა შესარჩევად

 

I. კონკურსის ჩატარების ვადები

 • კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 2024 წლის 05 ივნისიდან 14 ივნისის ჩათვლით (17.00 საათი) ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: info@batu.edu.ge  ან მატერიალური სახით 10.00 საათიდან 17.00 საათამდე (გარდა შაბათ-კვირისა) ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურში (ქ.ბათუმი, ზ.გორგილაძის/ვაჟა-ფშაველას ქ. №19/32, პირველი სართული, ოთახი №103)
 • ტესტირება ინგლისურ ენაში B2, იმ კონკურსანტთათვის, რომლებმაც განაცხადში არ წარმოადგინეს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტი - 2024 წლის 18 ივნისი;
 •  საკონკურსო კომისიის მიერ საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა, შეფასება და კანდიდატთა გასაუბრება კომისიასთან - 2024 წლის 28 ივნისი;
 •  ბხსუ-ში ჩატარებული კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის (სტუდენტთა წარდგინება უცხოეთის შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში) გაგზავნა მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში -არაუგვიანეს 2024 წლის 05 ივლისი.

 

 

 

 

 

II. საკონკურსო პირობები

  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს:

  

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე კონკურსის გამოცხადებამდე ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის  ბხსუ-ს აქტიური სტატუსის მქონე ბაკალავრიატის III, IV, V ან VI სემესტრის სტუდენტი;
 •    სტუდენტს, რომლის GPA არის არანაკლებ   2.5;
 •    სტუდენტს,  რომელიც  საკონკურსო  განაცხადის  წარდგენის  პერიოდისათვის        

   სწავლობს  მასპინძელი უნივერსიტეტების  მიერ შემოთავაზებულ  პროგრამაზე        

   ან/და   გადის   ამ   დარგის   შესაბამის   სასწავლო  კურსებს (MINOR-პროგრამის           

   ჩათვლით).

 

III. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

  კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კონკურსანტმა (სტუდენტმა) უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება (დანართი №1);  
 • პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • ფოტოსურათი (3X4);
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე კონკურსის   გამოცხადებამდე ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირების დამადასტურებელი    დოკუმენტი;  
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (ქართულ ენაზე);
 • CV (ინგლისურ ენაზე);
 • სამოტივაციო წერილი (250-400 სიტყვა) – (ინგლისურ ენაზე);
 •  ნიშნების ფურცელი,  GPA-ის მითითებით (ინგლისურ ენაზე);
 • ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 •  სარეკომენდაციო    წერილი,   შესაბამისი    ფაკულტეტის    წარმომადგენლის

               ხელმოწერით (ქართულ ენაზე);

 • ეკონომიკური, სოციალური პრობლემის ან  შშმ პირის სტატუსის (არსებობის    შემთხვევაში) დამადასტურებელი  ცნობა/დოკუმენტი (ინგლისურ  ენაზე თარგმანის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
 •  სამეცნიერო კონფერენციებში, შემოქმედებით პროექტებსა და სხვა აქტივობებში  მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);
 •  პორტფოლიო.

 

       საკონკურსო განაცხადთან ერთად ატვირთული უნდა იქნეს თითოეული წარმოსადგენი დოკუმენტის დასკანერებული pdf ვერსია,  ფოტოსურათი  (3X4 jpg) (pdf).

 

სტუდენტი თავისუფლდება უცხო ენაში ტესტირებიდან:

 

 1. ინგლისური   ენის  B2   დონეზე   ცოდნის   დამადასტურებელი   საერთაშორისო სერტიფიკატის, კერძოდ, შესაბამისი რეგისტრაციის დასრულებამდე არაუმეტეს 2 კალენდარული წლით ადრე აღებული შემდეგი სერტიფიკატების საფუძველზე: TOEFL (90 iBT), IELTS (6.5 მინიმალური საშუალო ქულა) ან CAMBRIDGE (FCE)-ის სერტიფიკატი;
 2. ბხსუ-ში სწავლის პერიოდში ინგლისური ენის B2 დონის (შეფასება არანაკლებ 71 ქულა) გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

   მიმღები უმაღლესი  საგანმანათლებლო  დაწესებულებების  ჩამონათვალი  იხილეთ   

   დანართი №2. 

 

   დამატებითი   კითხვების   არსებობის   შემთხვევაში   მიმართეთ   საერთაშორისო  

   ურთიერთობების მენეჯერს სალომე ჩიკაშუას (მობ. 557 030 352).

 

 

საერთაშორისო-გაცვლით-და-მობილობის-პროგრამებში-მონაწილეობისათვის-სტუდენტთა-შერჩევის-წესი
დანართი 1
დანართი 2

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930