განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

გვარი და სახელი: მამულაძე ნინო
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი

დაბადების თარიღი: 22.07.1988

მისამართი: ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. #48 ელ-ფოსტა: ninomamuladze@mail.ru

ტელეფონი: 558 90 39 38

 

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

 

განათლების მიმართულება, დარგი:

2006-2010 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ინგლისური ენა და ლიტერატურა, ბაკალავრი;

2010-2012 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მარკეტინგი, მაგისტრატურა;

2012-2017   -   ბათუმის   შოთა   რუსთაველის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტი,   ბიზნესის   ადმინისტრირება, დოქტორანტურა.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მარკეტინგი, მომხმარებელთა ქცევა.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2013-დან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი (უფროსი მასწავლებელი);

2015 -დან დღემდე - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი;

2015 -2016 - კიევის უნივერსიტეტი (ბათუმის ფილიალი), უფროსი მასწავლებელი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები.

1. საერთაშორისო რეკლამის ძირითადი პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“. გვ. 210-214. გორი 2014 წ. (თანაავტორი ნათია ბეჟანიძე). ISBN 978-9941-0-7894-1;

2. ბიზნესის განვითარების პრობლემები.- სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. გვ. 49-52. თბილისი 2014 წ. (თანაავტორი ნათია ბეჟანიძე);

3. ტურიზმის, როგორც მომსახურების სფეროს მარკეტინგული კვლევა.- პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამდეროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰოპოთეზები, კვლევები, ბათუმი 2015 წ. (თანაავტორი ნათია ბეჟანიძე.);

4. საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური აქტიურობა და საინვესტიციო გარემო.- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი 2015 წ.  (თანაავტორი დევი შონია);

5. ფასეულობების როლი მარკეტინგი 3.0-ში - საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, #3, ბათუმი. (თანაავტორი გელა მამულაძე). ISSN: 2449-2418

6. Modern problems of management and marketing.- Десятий иубиленной международний науко-практичная конфуренция молодых ученних. Стр. 329-330. Тернопиль 2013. ISBN 978-966-654-318-2.

 

7. მარკეტინგის ევოლუცია: მარკეტინგი 1.0-დან მარკეტინგი 3.0-მდე. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #3. თბილისი. ISSN 1512- 0538

8. მარკეტინგული კონცეფციები და მისი განვითარების ძირითადი მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე. თსუ პაატა გუგუშვილის სამეცნიერო შრომების კრებული #9, თბილისი. (თანაავტორი გელა მამულაძე).

ISSN 1987-6904

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა.

1. Десятий иубиленной международний науко-практичная конфуренция молодых ученних. Економичний и социальний розвиток Украини в XXI столитии: национальная идентичность и тенденции глобализации. Modern problems of management and marketing. Тернопиль 2013.

2. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,მოხსენება თემაზე - საერთაშორისო რეკლამის ძირითადი პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები.  გორი 2014 წ;

3. სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ბიზნესი და განათლება: პრობლემები და პერსპექტივები“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA. მოხსენება თემაზე- ბიზნესის განვითარების  პრობლემები. თბილისი 2014 წ;

4. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. მოხსენება თემაზე - საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური აქტიურობა და საინვესტიციო გარემო. თბილისი 2015 წ;

5. პირველი საერთაშიორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. მოხსენება თემაზე - ტურიზმის, როგორც მომსახურების სფეროს მარკეტინგული კვლევა. ბათუმი 2015 წ;

6. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია - ,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები - 2015“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი 2015 წ;

7. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC – 2016 - მარკეტინგის ევოლუცია: მარკეტინგი 1.0- დან მარკეტინგი 3.0-მდე. თბილისი 2016.

 

უცხოენებისცოდნა: რუსული ენა - B2; ინგლისური ენა - B2;

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint

 

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031